Eğitim & Akademik Özgeçmiş

      EĞİTİM

 • Bircham International University / Faculty of Natural Health Science / Energy Healing Expert-Specialist Program, 2016

 • Abant izzet Baysal Üniversitesi – Doktora- (Psikoloji),  Phd. Cand.

 • Groningen University / Psychology of Music Course Program, 2015

 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Yüksek Lisans- Sosyal Psikoloji,  2012 – 2014

 • Abant  İzzet Baysal Üniversitesi – Lisans-  Psikoloji, 2004 – 2008

 • Ankara Atatürk Anadolu Lisesi – İngilizce, 1997 – 2004

      SERTİFİKALAR

 • Evaluation Training (Competence Analysis, Competence Development and Project-Evaluation Methods) - BBW International - 2019

 • Entrepreneurship Training (Think Tank, Project Management, Self-Reflection and Team Building, Funding and Financing, Competence Analysis and Balancing, Capabilities and Skills) - Alman Federal Economic İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı / BBW International / Sequa gGmbH - 2019

 • P4C (Philosophy for Children) Practitioner - Opus Noesis - 2018

 • IT Training - Alman Federal Economic İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı / BBW International / Sequa gGmbH - 2018

 • Aile Danışmanlığı Sertifikası – CİSED – Haziran 2012

 • Orff Metodu Uygulayıcı Sertifikası- Orff Schulwerk – Mart 2010

 • Experiental Play Therapy – Family Psychological Services, Association for Play Therapy , ABD – Kasım 2009

 • SCID I  Sertifikası / Hakan Türkçapar - 2013

 • Bilişsel Davranışsal Terapi - Hakan Türkçapar -2013

 • Drama Eğitmenliği Sertifikası – Anadolu Üniversitesi – Eylül 2011

 • Psikoteknik Değerlendirme Sistemi Uygulayıcısı Sertifikası – Trafikent, Meteksan – Ocak 2009

 • Psikiyatrik Bozukluklar Uluslararası Nöropsikiyatrik Görüşme Testi – M.I.N.I  – Mart 2008

 • Humanistik Varoluşçu Terapi Eğitim - Supervizyon - Alper Engeler - 2010

 • Okul Öncesi Çocuklarda Kekeleme – Dilgem 2009

       PROJELER

 • TAMEB (Türk-Alman İşbirliğinde Mesleki Beceri Geliştirme Projesi) - Proje Koordinatörü 2018 - Halen

 • Türkiye' deki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği (Tömer, İŞKUR, Ankey Consulting) - Proje Koordinatörü - 2019

 • Engellilik ile Baş Etme Konusunda Aile Eğitimi – “Engelli Ailesi Olmak” konulu  aile eğitiminde konuşmacı  / Abant İzzet Baysal Ünivesitesi  Özel Eğitim Bölümü-  Bolu -2009

 • Engelli Çocuğu Olan Annelere Orff Çalışması – Organizatör ve Atölye Uygulayıcısı /Dora Sanat Merkezi -Ankara- 2010

 • Otistik Çocuklarla Orff Seansları– İlgim Özel Eğitim – Bolu – 2010

 • Müzik Terapi Pilot Çalışması (Nörotik Grup ile) – İzzet Baysal Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi / Toplum Ruh Sağlığı Merkezi-Bolu-2011

 • Müzik Terapi Pilot Çalışması (Psikotik Grup ile) – İzzet Baysal Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi  /  Toplum Ruh Sağlığı Merkezi  -Bolu-2011

 • Drama ve Orff Seansları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği – Bolu – 2012

      BAĞIMSIZ ALINAN EĞİTİM & KURSLAR

 • Klasik Armoni – Onur ÖZMEN

 • Modüler Armoni – Özgür ABBAK

 • Perdesiz Gitar & Progresif Gitar Teknikleri – Özgür ABBAK

 • Müzik Tarihi, Solfej, İşitme – Yrd. Doç. Suat KARAHAN